donderdag 26 oktober 2023

Karmische Psychologie - Hoe het begon + Een overzicht

 

Hoe ‘Karmische Psychologie ‘ geboren werd

Over reïncarnatiepsychologie kan je niet schrijven zonder automatisch bij het begrip ‘karma’ uit te komen, karma als aandrijvende motor van het individuatieproces. De logische samenhang tussen de keuzes die we maken, de gevolgen ervan en de ‘dwingende keuzes’ die daar weer uit voortvloeien, kan immers moeilijk genegeerd worden door wie de opeenvolging van incarnaties bestudeert. Deze dynamiek leidt automatisch tot een proces van groeien en heel worden dat doorheen de opeenvolging van levens en tussenlevens blijvend verder loopt en waar alleen de naam ‘individuatieproces’ eer aan doet.

Al lang leefde in mij de behoefte om de tijdloze inzichten van Carl Gustav Jung – wiens levenswerk het was om de collectieve, archetypische samenhang en de dynamiek van de menselijke psychologie in kaart te brengen - verder uit te werken in het licht van alle eerlijk uitgevoerd onderzoek naar reïncarnatie, bijna-doodervaringen en tussenlevenservaringen. Op een dag in 1996 begon ik te schrijven, zonder te beseffen dat dit werk mogelijk pas dertig jaar later min of meer voltooid zou zijn. Inzichten die voortvloeiden uit de therapeutische toepassingen van intuïtieve ontwikkeling en psycho-energetica, vonden hun weg in dit weefsel.

Van Karmische Psychologie zijn anno 2022 twee delen verschenen:

Deel 1: In Dialoog met het Onbewuste (ISBN 978-90-77101-117) omvat een introductie tot de aura-chakrapsychologie, een uitgebreide bespreking van de psycho-energetica, een hoofdstuk over de aard, de zin en de betekenis van dromen, een visie vanuit de reïncarnatiepsychologie op karma, trauma’s, het oertrauma en de menselijke persoonlijkheid in het algemeen.

Deel 2: Individuatie en Healing (ISBN 9789077101025) behandelt het individuatieproces doorheen de levens, de reïncarnatiecyclus en bevat heel wat informatie over healingmethodes en regressietherapie.

In voorbereiding:

Deel 3: Relaties, Seksualiteit en Opvoeding bespreekt deze drie onderwerpen in het licht van de reïncarnatiepsychologie en het individuatieproces doorheen de levens en bevat tevens een uitgebreid hoofdstuk over afscheid en rouwprocessen.

Deel 4: Aarde en Schaduw gaat dieper in op de aardse, instinctieve aspecten van onze menselijke persoonlijkheid en bespreekt hoe we met de schaduwzijde van onze persoonlijkheid kunnen omgaan om deze ten slotte te integreren. Deel vier bevat tevens een uitgebreid hoofdstuk over narcisme en psychopathie en een hedendaagse visie op sjamanisme.

Delen 1 en 2 van Karmische Psychologie werden in hun geheel uitgegeven met respectievelijk acht en zes grote hoofdstukken die even goed elk als afzonderlijke boeken kunnen beschouwd worden. Voor de delen 3 en 4 van Karmische Psychologie wordt gekozen voor een andere aanpak: de samenstellende delen worden als afzonderlijke boeken uitgegeven. Deel 3 : Relaties, Seksualiteit & Opvoeding wordt opgesplitst in zes boeken. Voor Deel 4: Aarde en Schaduw worden dat er vijf.

Deel 3: Relaties, Seksualiteit en Opvoeding

Boek 1 – Opgroeien en opvoeden (verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)

Boek 2 – Moeilijk in de omgang (verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)

Boek 3 – Relaties (verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)

Boek 4 – Seksualiteit (verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)

Boek 5 – Afscheid en Rouw (verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)

Boek 6 – Relaties op Wezensniveau (verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)


Deel 4: Aarde en Schaduw

Boek 1 – Onze erfenis van Moeder Aarde (verschijnt in 2024)

Boek 2 – De integratie van de Schaduw (verschenen in november 2023; ISBN 9789077101 )

Boek 3 – Psychopathie en Narcisme (verschijnt in 2024)

Boek 4 – Aliens (verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)

Boek 5 - Sjamanisme hier en nu (verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)


Karmische Psychologie – Aanvullingen op de reeds verschenen delen

(verschijnt ergens tussen 2025 en 2030)

Enkele onderwerpen die oorspronkelijk bedoeld waren als hoofdstukken van Karmische Psychologie, leiden intussen een eigen leven als afzonderlijk boek:

Autisme en Vorige Levens (ISBN 978 90 77101 148; derde herziene druk), waarin het verband wordt geschetst tussen Autisme, ons overlevingsinstinct en vorige-levenstrauma’s. Er wordt ook ingegaan op de autistische deelpersoonlijkheid die in elk mens leeft.

Hoogsensitief – Anders Bekeken (ISBN 978 90 77101 124 , tweede herziene druk)

Dit boek handelt over wat hoogsensitiviteit in het dagelijks leven inhoudt en hoe je als hoogsensitief mens met jezelf en met het leven kan omgaan. De verschillende types en gradaties van hoogsensitiviteit komen aan uitgebreid aan bod. Voordelen en nadelen, mogelijkheden en beperkingen, oorzaken en gevolgen, het wezenlijke en de schaduwzijde van hoogsensitiviteit worden benoemd en besproken.

De Pijn van het Opperwezen (ISBN 978 90 77101 049)

Als ‘God’ het ‘Grote Geheel van Alles’ is, dan omhelst dit ook al het negatieve en destructieve dat tot de Schaduw van de Aarde en de Mensheid behoort. De zoektocht naar een geïntegreerd godsbeeld levert verrassende inzichten op.

Wat gebeurt er als ik dood ga? (ISBN 978 90 77101 070)

In dit boekje wordt op een bevattelijke manier geschetst hoe het is om over te gaan van het lichamelijke leven naar een onstoffelijk bestaan, op basis van wat we weten uit bijna-doodervaringen. Het werd speciaal geschreven voor kinderen die met de dood geconfronteerd worden en die behoefte hebben om zich hiervan een beeld van te kunnen maar het wordt ook geapprecieerd door volwassenen die op zoek zijn naar informatie over sterven en wat er na de dood gebeurt.Geen opmerkingen:

Een reactie posten